Latviju, tās novadus, pilsētas, pagastus, kultūrvēsturisko mantojumu, tradīcijas, personības izzinoša pasākumu programma

Norises laiks:
No 2017.gada novembra līdz 2018.gada novembrim katra nedēļas nogale citā Latvijas vietā

CIEMOŠANĀS

Latvijas mēroga kultūrtūrisma maršruts, kas uzlabo mūsu pašu zināšanas, veido stāstus par Latviju un veicina Latvijas apceļošanu tās simtgades priekšvakarā

GODINĀŠANA

Vietējas nozīmes kultūrvēsturiski faktu, notikumu, vietu, personību izcelšana un izrādīšana

SVINĒŠANA

Oriģināla vienas dienas vai nedēļas nogales pasākumu programma

  • Pagastu/pilsētu/novadu/reģionu vietējie iedzīvotāji tiek iesaistīti kopīgā Latvijas simtgades sagatavošanā un svinēšanā
  • Piedalīties var ikviens individuāli, kolektīvi, radoši, ar uzņēmējdarbības iniciatīvām, ar saviem ražojumiem un citādi
  • Tiek veidotas jaunas radošās partnerības, kas bagātina Latvijas reģionu kultūrtelpu ar jaunām kvalitatīvām kultūras aktivitātēm, kas var turpināties ilgtermiņā
  • Tiek izzinātas Latvijas pagastu un pilsētu jauniešu intereses un organizēti tām atbilstoši iniciatīvas pasākumi
  • Tiek veicināta pilsētvides kvalitātes uzlabošana, izstrādājot inovatīvas pilsētvides un lauku ainavu objektu idejas un esošo objektu pilnveides un attīstības projektus
  • Noslēgumā Latvijas pagasti un pilsētas apvienojas vērienīgā Vislatvijas koprades gaismas projektā STARO LATVIJA