Festivāls “Latvijas Goda aplis” ir viens no Latvijas valsts simtgades projektiem, kas kopš 2017. gada novembra godina dažādus Latvijas novadus un to ievērojamās personības, katru nedēļu ciemojoties kādā no daudzajām skaistajām un stāstiem bagātajām valsts vietām un aicinot pievienoties ikvienu interesentu un pašmāju kultūras cienītāju.

Festivāls turpinājās līdz pat 2018. gada novembrim, kulminējot gaismas festivālā “Staro Rīga”. Attiecīgi arī “Latvijas Goda apļa” pieturvietās tiek ieskicētas gaismu festivāla vizualizācijas, radot vēl emocionāli pacilājošāku noskaņu. Festivālu “Latvijas Goda aplis” rīko biedrība “Staro 100” sadarbībā ar novadu pašvaldībām, kultūras centriem un namiem, nevalstiskām organizācijām, novadu iedzīvotājiem un uzņēmējiem, Latvijas Republikas Kultūras ministriju un Latvijas valsts simtgades biroju.

LATVIJAS GODA APĻA pamatprincipi:

CIEMOŠANĀS

Latvijas mēroga kultūrtūrisma maršruts, kas uzlabo mūsu pašu zināšanas, veido stāstus par Latviju un veicina Latvijas apceļošanu tās simtgades priekšvakarā

GODINĀŠANA

Vietējas nozīmes kultūrvēsturiski faktu, notikumu, vietu, personību izcelšana un izrādīšana

SVINĒŠANA

Oriģināla vienas dienas vai nedēļas nogales pasākumu programma

  • Pagastu/pilsētu/novadu/reģionu vietējie iedzīvotāji tiek iesaistīti kopīgā Latvijas simtgades sagatavošanā un svinēšanā
  • Piedalīties var ikviens individuāli, kolektīvi, radoši, ar uzņēmējdarbības iniciatīvām, ar saviem ražojumiem un citādi
  • Tiek veidotas jaunas radošās partnerības, kas bagātina Latvijas reģionu kultūrtelpu ar jaunām kvalitatīvām kultūras aktivitātēm, kas var turpināties ilgtermiņā
  • Tiek izzinātas Latvijas pagastu un pilsētu jauniešu intereses un organizēti tām atbilstoši iniciatīvas pasākumi
  • Tiek veicināta pilsētvides kvalitātes uzlabošana, izstrādājot inovatīvas pilsētvides un lauku ainavu objektu idejas un esošo objektu pilnveides un attīstības projektus
  • Noslēgumā Latvijas pagasti un pilsētas apvienojas vērienīgā Vislatvijas koprades gaismas projektā STARO LATVIJA

Vairāk informācijas un fotogrāfijas no pasākumiem www.godaaplis.lv