Biedrība “Staro100” dibināta 2015.gada aprīlī, kad turpmāko mērķu īstenošanai apvienojās vairāki Rīgas kā Eiropas kultūras galvaspilsētas projektā iesaistītie pasākumu veidotāji un realizētāji, kuri piedalījušies progammas izveidē un nodrošināšanā.

Lai turpinātu uzsāktos kultūras procesus, biedrība izvirzījusi sev mērķus:

  • veicināt sabiedrības izpratni par kultūras procesiem, kultūras mantojumu, laikmetīgo mākslu, laikmetīgās kultūras norisēm un aktualitātēm;
  • iniciēt un veidot pasākumus sabiedrības līdzdalības veicināšanai, izglītošanai un iesaistīt sabiedrību radošu projektu organizēšanā;
  • veicināt iedzīvotāju valstiskās piederības un pašapziņas  nostiprināšanos;
  • veicināt kultūras procesa līdzsvarotu norisi visā Latvijas teritorijā;
  • sekmēt jaunradi dažādās kultūras nozarēs;
  • veicināt radošo industriju attīstību, radošo pārnesi un kultūras nozares sinerģiju ar citām tautsaimniecības nozarēm;
  • īstenot izglītības programmas, kursus, kā arī veikt citu ar izglītību saistītu darbību;
  • izzināt un sekmēt sasniegumus kultūrā un rūpēties par šo sasniegumu saglabāšanu un izmantošanu Latvijā;
  • rādīt Rīgas un Latvijas kultūras vērtības un sasniegumus pasaules kontekstā.